DS_Seafood.png
DS_Viswinkel-Shop.png
DS_Restaurant.png
DS_Groothandel.png
DS_Catering.png

“Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen d.d. 8/06/2021 werd De Schelp Seafood BVBA, met zetel te 2000 Antwerpen 1, Oudeleeuwenrui 56, KBO nr. 0863.758.571, in staat van faillissement verklaard. In datzelfde vonnis werd ik aangesteld als curator.

Mijn gegevens : Cathérine Lannoy, advocaat, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen. cl@metisadvocaten.be

 

Hierbij nodig ik u uit om uw aangifte van schuldvordering elektronisch in te dienen in het Centraal Register Solvabiliteit (zie de site: www.regsol.be) uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag (tegen 8/07/2021).  Op de website wordt de werkwijze voor het indienen van de vordering toegelicht.

 

Voor vragen mbt verkoop of overname van de activa : VH Auctions BVBA, info@vhauctions.be , tel : 03/246.22.29”